Keldsnor Fuglestation, 9/6-2019

Med en plan om at ringmærke/aflæse nogle af de lokale ynglefugle i ringmærkningsområdet, blev en del af stationens net sat op vest for Keldsnor, såvel som på Gulstavvej 14. Alejandro tog sig af Keldsnor og undertegnede Gulstavvej 14.

Vi havde egentlig også forventet at ringmærke nogle landsvaleunger, men landsvalerne er generelt sent på den i år, så det må vente lidt endnu.

Dagen gav en pæn fangst af nye fugle og aflæsninger, og vi fortsætter aktiviteterne 2. Pinsedag indtil middagstid.

Havesanger 20190508
Havesanger

Tekst og foto: Hans Rytter