Keldsnor Fuglestation, 9/8 - 2020

Nu sker der noget!

Der er kommet gang i fugletrækket, og her på Keldsnor Fuglestation gav det den første dag i år med 100+ ringmærkede fugle, fordelt på 21 arter!

Gra Fluesnapper 20200809

Grå Fluesnapper

Tekst og foto: Hans Rytter