Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Keldsnor Fuglestation er nu klar til at påbegynde ringmærkningsaktiviteterne i sensommeren 2022.

KNF K7

Netsted, Keldsnor Fuglestation (Foto: Hans Rytter)

Det er med nogen spænding vi går i gang med sæsonen 2022. De seneste resultater fra de fynske CES-sites (Standardiseret Ynglefugletælling) indikerer, at vi oplever endnu en udfordrende sæson for ynglefuglene. Det er især insketæderne - sangerne - der udviser vigende tendenser.

Trækfuglemærkningen på Keldsnor Fuglestation, der sandsynligvis fanger flest fugle fra det vestlige Danmark, kan måske indikere om de vigende tendenser gælder for et større område, eller det er et lokalt fynsk fænomen?

Af Hans Rytter