Keldsnor Fuglestation, efterårssæsonen 2021

Tabellerne viser alle håndterede fugle, hvilket vil sige nymærkninger (M) + aflæsninger (G).

Uge 38: Aktive i denne periode: KUH & RYT
En uge med noget blandet vejr. Der blev ringmærket tirsdag, onsdag, fredag og lørdag. Torsdag forsvandt helt i sensommerens første hårde blæsevejr... Grønsisken og Jernspurv er for de flestes vedkommende "trukket ned fra himlen" med lyd...

Uge38 2021

Uge 37: Aktive i denne periode: MIB
I denne uge blev der ringmærket ca. 75 fugle søndag den 19/9. Data er fortsat undervejs!!!

Uge 36: Aktive i denne periode: PT & RYT
Denne uge blev der ringmærket 5 dage. Ugens bedste fugl blev en Lille Fluesnapper. Munk og Gransanger rører på sig, såvel som Gul Vipstjert og Skovpiber. De to sidste arter dog lokket ned fra himlen med lyd.

uge36 2021

Uge 35: Aktive i denne periode: JDY
Det blev kun til en ringmærkningsdag i denne uge...

uge35 2021

Uge 34: Aktive i denne periode: RYT
I denne uge blev der kun ringmærket mandag, og det var endda en kort dag på 3½ time. Vi fik nemlig besøg af en flok søde unge mennesker fra Bymarksskolen i Svendborg, der skulle ud og opleve naturen og fuglene på tæt hold. Og heldet var med dem, da vi kunne fiske en Vendehals ud af nettet ved deres ankomst.

Der var ingen aflæsninger denne mandag morgen, og skovpiberne reagerede fortsat på lyden af artsfæller.

Resten af ugen druknede i regn, blæst og andre gøremål.

uge34 2021

Uge 33: Aktive i denne periode: IKP, RYT
Hermed fangsterne for uge 33. Tabellen er mere specificeret for at give bedre overblik. Fangsterne af Skovpiber og Gul Vipstjert er assisteret med lyd. Alle aflæste fugle er mærket på KNF, enten i indeværende år, eller tidligere. Den 19/8 blev der kun ringmærket om aftenen.

uge33 2021

Uge 32: Aktive i denne periode: MIB
Opdateret tabel! Den forgangne uge har der været ringmærket 4 dage. Men på de 4 dage er der fanget flere fugle end ugen før, hvilket indikerer at trækket nu er kommet i gang.

uge32 3

Uge 30-31: Aktive i denne periode: MIB, JDY & RYT
Den første opdatering omfatter den sidste dag i uge 30, samt de dage i uge 31 hvor der er bedrevet ringmærkning. Der er i ugens løb, sideløbende med ringmærkningen, ryddet netbaner og klippet til, så der nu står 186 netmeter klar til at fange fugle.

uge30 31 2021

oo0oo

Der udarbejdes en ugentlig opdatering på fangsterne. Det vil typisk ske på mandage, hvor alle fugle håndteret i den forgangne uge skulle være registreret i databasen.

Tekst: Hans Rytter