Keldsnor Fuglestation, oktober 2019

Hermed opgørelsen over fangsterne på Keldsnor Fuglestation i oktober 2019.

Der var en fornem dækning af oktober med næsten daglig mærkning; kun i dagene 25-27/10 var nettene ikke oppe. På månedens sidste dag blev nettene pakket væk for i år.

Månedens første syv dage gav alle trecifrede mærkningstal med flest 3/10 (260 mærkninger), 4/10 (233) og 7/10 (203). Herefter faldt fangsttallene til et noget lavere niveau, og resten af måneden blev der kun tre dage mærket over 100 fugle med 368 den 21/10 som månedens (og efterårets) klart største dag. 

I alt blev der i løbet af måndeden mærket 2.553 fugle fordelt på 33 arter.

Gransanger var den hyppigste gæst i nettene med 690 mærkninger. Herefter kom Jernspurv med 589. Fangsten af Jernspurve i efteråret slog alle tidligere rekorder. Antallet af Fuglekonger var til gengæld noget skuffende, og det virkede som om, trækket aldrig rigtigt kom i gang. Blåmejser var der heller ikke mange af i år. 

Det var desværre småt med deciderede sjældenheder. En Sibirisk Gransanger mærket 3/10 (og genfanget 8/10) var den første af denne race på Langeland. Ingen Hvidbrynede Løvsangere blev fanget i år. Rødtoppet Fuglekonge bliver stadigt hyppigere - hele 14 blev fanget i oktober.

Månedens sidste dage gav flere usædvanlige fangster. 28/10 blev der fanget en Skovskade - en sjælden fangst og kun den 11. på KNF. En Stor Tornskade 29/10 var blot den 7. på KNF og første siden 2011. 30/10 blev der fanget en meget sen Havesanger. Sæsonen blev afsluttet med en Allike 31/10, hvilket er ny mærkningsart for stationen. Samme dag blev der mærket en Rørsanger - et af landets seneste fund nogensinde!

Totalerne for de enkelte arter ses i tabellen nedenfor. De anførte aflæsninger drejer sig typisk om fugle genfanget få dage efter mærkningen.

Art Aflæst Ringmærket I alt
Spurvehøg 0 3 3
Gærdesmutte 10 223 233
Jernspurv 18 571 589
Rødhals 29 367 396
Husrødstjert 0 1 1
Solsort 7 17 24
Sangdrossel 0 43 43
Vindrossel 0 9 9
Rørsanger 0 16 16
Havesanger 0 2 2
Munk 3 67 70
Gransanger 12 678 690
Fuglekonge 26 321 347
Rødtoppet Fuglekonge 0 14 14
Skægmejse 4 12 16
Halemejse 17 4 21
Blåmejse 26 39 65
Musvit 13 10 23
Træløber 3 1 4
Korttået Træløber 7 16 23
Stor Tornskade 0 1 1
Skovskade 0 1 1
Allike 0 1 1
Gråspurv 0 1 1
Skovspurv 0 17 17
Bogfinke 0 21 21
Grønirisk 0 1 1
Stillits 0 2 2
Grønsisken 0 6 6
Lille Gråsisken 0 1 1
Dompap 13 36 49
Gulspurv 0 3 3
Rørspurv 0 46 46
I alt 188 2553 2741

Tekst: Hans Rytter og Jacob Sterup