Keldsnor Fuglestation. Opsummering af ringmærkningen i juli-august.

Hermed en opgørelse over fangster og aflæsninger for juli - august 2019.

Tabellen er arrangeret efter antal nymærkede fugle. Langt de fleste aflæsninger er "egne" fugle, men der er dog pt. aflæst 2 fugle med svensk ring.

Art Aflæst Ringmærket I alt
Total
 135 1272 1407
Tornsanger 22 215 237
Gærdesanger 15 159 174
Munk 8 124 132
Rørsanger 31 114 145
Kærsanger 8 92 100
Havesanger 4 81 85
Løvsanger 0 81 81
Gulbug 2 71 73
Gransanger 8 58 66
Blåmejse 5 35 40
Broget Fluesnapper 0 21 21
Jernspurv 16 21 37
Musvit 1 19 20
Solsort 5 19 24
Rødstjert 0 18 18
Sivsanger 0 14 14
Landsvale 0 12 12
Gulspurv 0 10 10
Gærdesmutte 3 9 12
Rørspurv 2 9 11
Skovspurv 1 9 10
Dompap 1 8 9
Mudderklire 0 8 8
Gul Vipstjert 0 6 6
Korttået Træløber 0 6 6
Sangdrossel 1 6 7
Halemejse 0 5 5
Rødhals 0 5 5
Rødrygget Tornskade 0 5 5
Grønirisk 1 4 5
Skovpiber 0 4 4
Skægmejse 0 4 4
Stær 0 3 3
Tornirisk 0 3 3
Grå Fluesnapper 0 2 2
Græshoppesanger 0 2 2
Nattergal 1 2 3
Skovsanger 0 2 2
Bogfinke 0 1 1
Digesvale 0 1 1
Hvidklire 0 1 1
Karmindompap 0 1 1
Stor Flagspætte 0 1 1
Træløber 0 1 1
Vendehals 0 1 1

Der er ringmærket 45 arter.

Tekst og foto: Hans Rytter