Keldsnor Fuglestation - tak for i år.

I går pakkede vi nettene sammen på Keldsnor Fuglestation!

Der var ikke flere ringmærkere skrevet op til ringmærkning i aktivitetskalenderen, så nu er udstyret pakket sammen og lagt i depot.

Lukkedag 2020

Der er fanget ca. 4.875 fugle i år, inklusiv aflæsninger. En mere detaljeret opgørelse følger, når alle data er på plads.

Keldsnor Fuglestation vil gerne takke til alle vore samarbejdspartnere. Uden jeres støtte kunne vi ikke drive aktiviteterne.

I disse tider, hvor naturen er under fortsat pres, er naturovervågning ikke blevet mindre vigtigt!

Rodtoppet Fuglekonge 20200928

Rødtoppet Fuglekonge

Tekst og foto: Hans Rytter