Keldsnor Fuglestation, uge 30-31

Sæsonstarten var præget af relativt få fugle i nettene. Den mest usædvanlige fangst blev en skarv, der havde forvildet sig imellem nettene i rørskoven!

Antalsmæssigt har vi fanget pænt med kærsangere og relativt færre rørsangere. Sivsangerne er også godt repræsenteret.

Sivsanger KNF20230804

Sivsanger (Foto: Hans Rytter)

Fangsterne af gærdesanger og tornsanger er på det jævne. Umiddelbart lader det til trækket af de to arter først rigtig er kommet i gang sidst i perioden.

I år kan vi også nyde 2-3 par bomlærker der yngler omkring Gulstav Mose. Det virker til arten igen er ved at etablere sig på Sydlangeland.

Tekst: Hans Rytter