Keldsnor Fuglestation, uge 32-33

De forgangne uger var noget præget af blæst og regn. Det har muligvis holdt fugletrækket lidt tilbage, hvilket tallene også indikerer.

Det blev til 3 ringmærkningsdage med under 40 fugle i dagsgennemsnit.

Periodens to specielle fangster var en Almindelig Ryle og en Tinksmed.

Især rylen var kraftig afmagret, der måske skyldes den lige var dumpet ned i Keldsnor efter et langt træk?

Tinksmeden var ligeledes næsten uden fedtt på kroppen.

Tinksmed 20230815

Tinksmed (Foto: Hans Rytter)

Tekst: Hans Rytter