Keldsnor Fuglestation, uge 36-37

Hermed fangsterne på de 5 aktive fangsdage i perioden.

KNF36 37 23

Sammenligning af fangsterne for perioden 24/8 til 17/9 for de tre år 2021 (6 fangstdage), 2022 (9 fangstdage) og 2023 (10 fangstdage).

Stat24 8til17 9

Tallene for perioden de 3 år flugter ret godt med hinanden. Arter som Rødhals ser ud til at trække lidt senere i år end som de foregående år.

Vi imødeser med spænding de nærmeste uger, hvor hovedtrækket normalt passerer Sydlangeland. Det bliver især interessant at se om der kommer invationer af for eksempel Fuglekonge eller Blåmejse.

Tekst: Hans Rytter