KNF 1/10 - 15/10 2022

Af Hans Rytter

Opgørelsen over fangsterne 1. halvdel af oktober 2022 blev desværre en tynd kop te! Vejrliget har bestemt ikke været med os, og der er kun blevet ringmærket i 4 dage i perioden! Den bedste dag gav 172 fugle!

KNF primookt2022 afl ri

Gransanger og Rødhals topper listen. Aflæsningerne er alle "egne fugle" ringmærket tidligere på året, eller tidligere år.

I samme periode 2021 blev der på 9 fangstdage fanget 816 fugle.