KNF 1/8 - 15/8 2022

 Keldsnor Fuglestation påbegyndte ringmærkningssæsonen primo august, og her følger en oversigt over fangsterne i perioden

KNF primoaug2022 afl ri

 Antal aflæste og ringmærkede fugle på Keldsnor Fuglestation i perioden 1.-15. august 2022.

Den første del af perioden ringmærkede vi mest lokale ynglefugle. Omkring den 10. august kom der lidt mere gang i trækket med Kærsanger, Gærdesanger, Tornsanger, Munk, Gulbug og til dels Rørsanger. Det varme sommervejr har måske udskudt trækket for en del arter? Det vil vise sig på tallene i næste periode.

Til sammenligning blev der i 2021 - i samme periode - håndteret 560 fugle på 10 ringmærkningsdage.

Antallet af fugle har i 2022 været lavere end som i 2021!

Vi vender tilbage med en ny opdatering primo september.

Tekst: Hans Rytter