KNF 1/9 - 15/9 2022

Af Hans Rytter

Fangsterne på Keldsnor Fuglestation første halvdel af september blev en tynd kop te! Perioden var præget af uvenligt ringmærkningsvejr!

Det blev kun til 2 aktive ringmærkningsdage, der begge nok vil gå over i historien som "endnu en dag på kontoret"!

KNF pri sep 2022 afl ri

Fangsterne - fordelt på 18 arter - første halvdel af september 22.

Trækket af Munk var dominerende i perioden, og trækket af Rødhals er så småt ved at gå i gang...

I den tilsvarende periode i 2021 blev der på 6 ringmærkningsdage håndteret 285 fugle, fordelt på 29 arter.