KNF 16/10 - 31/10 2022

Af Hans Rytter,

Fangsterne på Keldsnor Fuglestation sidste halvdel af oktober 2022 var ikke prangende! Vi løb ind i nogle planlægningsmæssige udfordringer, der indebar relativt få ringmærkningsdage, såvel som ufordelagtigt ringmærkningsvejr...

KNF ultokt2022 fangster dag

En Rødhals ringmærket på Gedser Fuglestation blev aflæst på Sydlangeland 10 dag efter ringmærkningen. Alle andre aflæsninger er "egne fugle", ringmærket tidligere på året eller tidligere år.

Den sidste dag i oktober pakkede vi net og udstyr sammen, og Keldsnor Fuglestation går nu i vinterhi.

Der bliver nu analyseret yderligere på fangster og aflæsninger, og resultaterne præsenteres blandt andet her på www.doffyn.dk

Sidst, men ikke mindst, TAK til alle vore samarbejdspartnere.