KNF 16/8 - 31/8 2022

Oversigt over fangsterne på Keldsnor Fuglestation, sidste halvdel af august 2022. Fuglene i denne periode er håndteret af 4 forskellige ringmærkere.

KNF ult aug 2022 afl ri

Fangsterne på Keldsnor Fuglestation 16/8-31/8 2022.
Alle aflæste fugle er egne fugle, ringmærket i indeværende år - eller tidligere!

De gule vipstjerter er fanget om aftenen i forbindelse med natterast i rørskoven. I 2021 fangede vi 39 gule vipstjerter i perioden, i 2022 blev det til 99 fugle. Antallet af  fugle kan svinge meget, da blandt andet vejrliget spiller en stor rolle. Det er typisk bedst at ringmærke i svage vinde!

KNF ultaug2022 fangster dag

På 11 fangstdage blev der i perioden håndteret 444 fugle.
Højeste dagstal blev 71 fugle og gennemsnittet 40 fugle / fangstdag!

Til sammenligning blev der i den tilsvarende periode i 2021 håndteret 395 fugle på bare 4 fangstdage. Højeste dagstal var 148 fugle og et dagsgennemsnit på næsten 100 fugle / fangstdag.

Årsagerne til forskellene i tallene kan der gisnes meget om, men vi har altså skulle bruge mange flere netmetertimer i 2022 for at kunne håndtere lidt færre fugle!

Vi vender tilbage med en ny oversigt midt i september.

Tekst og foto: Hans Rytter