KNF 16/9 - 30/9 2022

Af Hans Rytter

Sidste halvdel af september 2022 blev fuglemæssigt bedre ved nettene på Keldsnor Fuglestation, end som første halvdel af måneden.

KNF ult sep 2022 afl ri

Fangsterne på Keldsnor Fuglestation sidste halvdel af september 2022.

5 ringmærkere har været aktive på i alt 8 fangstdage i perioden. Her blev ringmærket 634 nye fugle. Aflæsningerne er udelukkende "egne" fugle ringmærket tidligere i år, eller i foregående år.

Keldsnor Fuglestation oplevede de 2 første ringmærkningsdage i denne sæson med 100+ fugle på en dag. Det er usædvanligt der har været så få 100+ dage!

Den største sjældenhed blev en ringmærket Ringdrossel. Som det plejer at være, er det Gransanger og Rødhals der topper fangstallene her på dette tidspunkt.

Det bliver spændende at se om der i oktober kommer invasion af Fuglekonge, Blåmejse eller måske noget helt andet.

I 2021 blev i samme periode fanget 339 fugle, så altså væsentlig flere fugle i år. Årsagerne kan man gisne om, men der er en tendens til at ynglesæsonen i 2022 har været skubbet lidt senere hen på sommeren?

Vi vender frisk tilbage med en ny opdatering midt i oktober 2022