Knortegås

Af Søren Gjaldbæk

Efterårstrækket er ved at ebbe ud, og vi tager snart hul på den del af året, hvor en del af fuglekiggernes tid går med at kigge på gæs - for mange for at se, om der skule gemme sige en Kortnæbbet Gås, en Tundra- eller Skovsædgås mellem de grå gæs. Endnu bedre en Rødhalset Gås mellem Bramgæs. Knapt så mange kigger på Knortegæs og dem har vi heller ikke så mange af ud over på trækket - man kan læse om efterårstrækket af Knortegæs på Sydlangeland her.

221023knorte1et

Mørkbugede Knortegæs, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Knortegåsen yngler ved de højarktiske kyster. Langt de fleste af vores Knortegæs er den mørkbugede, som overvintrer i vadehavet og ned til den franske atlanterhavskyst. Hovedparten af de Lysbugede Knortegæs, som yngler i Nordøstgrønland og på Svalbard, overvintrer i Danmark og er for os hovedsageligt et nordfynsk fænomen i området omkring Mågeøerne og Fogense Enge. Den sortbugede ses ret sjældent i Danmark, men næsten årligt på Nordfyn og på Ristingehalvøen. Vores bedste rastelokaliteter for Knortegås er på Ristingehalvøen, området omkring øhavet og Nordfyn på strækningen fra Bogense til Flyvesandet. Tidligere var der mange i Odense Fjord, men forurening har ryddet fjorden for Ålegræs, som Knortegåsen er glad for.

221023knorte3et

Mørkbugede Knortegæs, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

I forbindelse med efterårstrækket ser vi småflokke af Knortegæs raste rundt omkring. Den 18. oktober var Erik Thomsen forbi Keldsnor, hvor en flok på 22 Mørkbugede Knortegæs fouragerede og samlede kræfter til den videre rejse mod vadehavsområdet. Som man kan se er der mange ungfugle i mellem, de har hvide vingebånd, som stammer fra hvide bræmmer på armdækfjerene. Det er forhåbentlig et tegn på, at Mørkbuget Knortegås har haft et godt yngleår.

221023knorte5et

Mørkbugede Knortegæs, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Man kan i øvrigt læse mere om alders- og racebestemmelse af Knortegæs her.