Kommende ture med DOF Fyn

Som nogen måske har bemærket var turen til Gyldensteen den 2. juni den sidste i rækken af DOF Fyn-ture i første halvår 2019. Ekskursionsudvalget lancerer her programmet for det næste halve år. Folk med god hukommelse vil genkende velafprøvede ture, men også nye tiltag, f.eks. turen til Skåne - måske man kommer forbi Falsterbo, det er jo et af de allerbedste træksteder og tidspunktet super. Programmet ses nedenfor og kan selvfølgelig også ses under menupunktet ”DOF Fyn Ture og møder” til højre på hjemmesiden.

Kærløber og Dværgryle, Keldsnor. Måske bliver det til et gensyn på vadefugleturen i august. Foto: Søren Gjaldbæk.

  • 18-08-2019Vadefugletur.Tilmeld dig til turlederne Niels Bomholt og Lilly Sørensen på 2322 9673 og hør nærmere om mødetidspunkt. Mødested: P-pladsen v. Keldsnor.
  • 20.9-22.9-2019 Tur til Skåne.  Ring til turlederne Niels Bomholt og Lilly Sørensen på 2322 9673 og hør nærmere om detaljer.
  • 22-09-2019 Ringmærkning på fuglestationen Sydlangeland.Michael Bjerregård. Tilmelding til ringmærkeren på 5360 0784. Mødetid og -sted: Kl. 8:00 v. p-plads Gulstav Mose.
  • 02-10-2019Helnæs Mødetid og -sted: Kl. 8:00 v Agernæs Havn. Tilmelding til turlederne Kirsten Pedersen og Kell Grønborg på 2091 1506.
  • 24-11-2019 Vestfyn rundt Mødetid og -sted: Kl. 8:30 v. p-plads Føns Vang. Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 2682 0729.
  • 08-12-2019 Nakkebølle Mødetid og -sted: Kl. 09:00 v. Ulbølle Brugs. Tilmeld dig til turlederne Niels Bomholt og Lilly Sørensen på 2322 9673

Sædgås - tidligere et fast indslag på novemberturen til Vestfyn, måske der er bid i år. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vel mødt på efterårets ture.