Keldsnor Fuglestation, 4/8-2019

Efter en lørdag med fugle her og der og alle vegne, blev dagen i dag fuglemæssigt ret stille. Den stille og lune nat har givet et massivt udtræk af fugle. Vi venter nu på nye forsyninger.

Fugleværnsfonden holdt åbent tårn i Gulstav Mose her i formiddags. Arrangementet var særdeles velbesøgt, og Børge havde travlt med at formidle og snakke.

Bodenal 20190804

I dag var der tid til at finde bødenålen frem, og få repareret de største rivninger/huller nettene. Det kan ikke helt undgåes at nettet rives af torne eller dyr, selv om der udvises den største påpasselighed.

Vi ses igen i morgen...

Tekst og foto: Hans Rytter