Lærkefalk, en fynsk ynglefugl?

Lærkefalken er en art, der er udbredt i det meste af Europa, men i Danmark er den sjælden. Man opgør den danske bestand til 10-20 par, og hovedudbredelsen er i Sønderjylland og Nordsjælland. 

2020 08 12 larkefalke1Lærkefalk Foto: Tina Kirkegaard Hansen

På Fyn har der været enkelte ynglefund på Langeland og et enkelt år også ved Jordløse, men ellers har den været fraværende som ynglefugl. 

Arten er dog rigtig svær at finde som ynglefugl. Den ankommer sent og kun i den første tid på ynglestedet gør den én opmærksom på sin tilstedeværelse. Lærkefalken bygger ikke selv rede, men overtager gamle krage-,Ravne- og rovfuglereder. I Sønderjylland har man flere gange oplevet at falkene har ynglet i kragereder i højspændingsmaster, men eller yngler de typisk i mindre skove. 

Hvis man skal finde falkene skal man være heldig at se dem omkring redestedet i maj/juni. De vil her være aktive og gerne meget snakkende. Når de først begynder at ruge, er de meget anonyme, og man ser dem sjældent. Hannen kan til gengæld tit ses i toppen af et træ i nærheden af reden, hvor den holder øje med redeområdet. Det tidspunkt, yngleparret er nemmest at finde, er, når de har store unger i starten af august. Ungerne er enormt larmende, når de tigger mad og kan høres langt væk!

Hvert år ses der dog Lærkefalke i det fynske i løbet af sommeren, og det kunne jo tyde på at de måske yngler fåtalligt rundt omkring. Man skal dog være opmærksom på, at ungfugle fra året før, altså 2K-fugle godt kan finde på at oversomre her. 

2020 08 12 larekefalke2Lærkefalk han, der holder øje med redeområdet. Foto: Tina Kirekgaard Hansen

Et af de steder, hvor man igennem mange år har set Lærkefalke i sommerhalvåret, er det store grusgravsområde Tarup/Davinde på Midtfyn. De første mange år var vi ikke i stand til at lokalisere, om det skulle være ynglefugle eller bare oversomrende fugle. I 2017 fandt jeg dog et par i forbindelse med Atlas III-undersøgelsen, og de fik 2 unger på vingerne. Desværre vendte de ikke tilbage til samme skov i 2018, men jeg har efterfølgende hørt, at de ynglende i en anden skov i nærheden. I 2019 ynglede de sandsynligvis i en skov ved Sdr. Nærå. Det ser ud til at de flytter rundt i området og ikke genbruger samme skov to år i træk.

2020 08 12 larkefalke3
Desværre kom Tina til at slette det eneste billede der er taget af begge ynglefugle i år. Så her er et dokumentarfoto af et dokumentarfoto...

I år blev de først spottet af Tina Kirkegaard, som var ude og fotografere fugle. Efterfølgende fandt jeg redeskoven. Desværre ser det ud til at de har opgivet at yngle i år. Måske pga den meget våde og kolde juli måned? Men jeg forventer, at de vender tilbage til området næste år.

Men det korte af det lange er, at det ser ud til, at falkene har en fast, lille bestand her sydøst for Odense. Desuden er der også næsten årlige observationer af falke i området omkring bla. Brændegård,  Sortemosen og på Langeland, så der er jo nok flere par, hvis man leder grundigt. 

2020 08 12 laerkefalke2017Billede af ungerne fra 2017. Foto: Henrik Kalckar

 

Tekst: Per Rasmussen