Langs den vestfynske kyst - referat

7 deltagere mødte den 24. november kl. 8:30 ved p-plads Føns Vang. 

Havørn, Føns Vang. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Under turleder Michael Mosebo Jensens kyndige ledelse blev gruppen ført gennem 6 observationspunkter og småture, se skema nedenfor.

Vejret var gråt, men med god sigt, 8 grader med jævn, god vind fra øst, altså ret køligt.

Der blev på turen konstateret 49 fuglearter, som anført i nedenstående skema.

Hvor intet andet er anført var fuglene rastende.

Anvendte forkortelser: OF: Overflyvende, H: Kun hørt, PH: På havet.

Alt i alt en god tur.

Tekst: Ib Bager.

##