Langtur til…Mossø og omegn

Af Michael Mosebo Jensen

Årets langtur søndag den 21. januar går til Mossø. For 3 år siden lå der en gammel han Halsbåndstroldand i vestenden af den store midtjyske sø – og nu er den vendt tilbage! Den skal vi kigge efter. Ved det nærliggende engområde Klosterkær raster en stor flok Bjergpibere, og i skoven op til søen er der chance for Lille Flagspætte.

100124bjergpmmj

Bjergpiber – dog af en anden race end den, vi forhåbentlig ser ved Mossø. Foto: Michael Mosebo Jensen.

Vi vil også forsøge at få kontakt til en Vandstær i området. Hvad der så videre skal ske, afhænger en del af udviklingen i vejret, men vi drager sandsynligvis først hjemad, når mørket er på fremmarch.
Mødested: Klostermølle kl. 08:00. Tilmelding til turleder Michael Mosebo Jensen på 2682 0729.
Husk varmt tøj, varme drikke, mad, gummistøvler…