Langtur til Sønderjylland 23. januar 2022

Af Claus Dalskov

Kl 8:00 søndag d. 23. januar kunne turleder Michael Mosebo på DOF Fyns vegne - sammen med en syngende Rødhals – byde velkommen til de 8 fremmødte deltagere på den lille p-plads i Gråstenskovene, lige vest for Gråsten Slotssø. Mødestedet valgt, da corona jo stadig umuliggør samkørsel, og da Mellemflagspætten igen har vist sig netop her.

Så det var spændte deltagere, der bevægede sig ind i skoven, der her nærmest er en sumpskov med mange Elletræer. Kvidrende Grønsiskener fouragerede ivrigt i toppene af disse.

Mellemflagsptte Graastenskovene Claus Dalskov 220123

Mellemflagspætte. Foto: Claus Dalskov.


Mange trommende Store Flagspætter hørtes, og efter en 20 minutters tid kunne vi høre det mjavende og lidt rovfugle-agtige kald fra Mellemflagspætten. Kort efter dukkede 2 Mellemflagspætter op tæt ved gruppen. Der blev travlt ved skoper og kameraer. Ikke de bedste fotoforhold med meget lidt lys og mange grene. Fantastisk oplevelse for deltagerne.

 Fuglekiggere Graasten Claus Dalskov 220123 3

 Så er der Mellemflagspætte, Gråsten 23.01.22.. Foto: Jens Kristian Holm

Første target-art kunne vinges af! På turen rundt i skoven fik vi også nydt en syngende Korttået Træløber og Spætmejser, der højlydt kaldte. Overflyvende Kvækerfinke og kald fra Blishøns og Grågæs på Slotssøen. Rigtig god start på turen!

Melding fra dagen før af Fyrremejse fik os til at tage en tur gennem Kelstrup og Hønsnap Skov. Target-art nr. 2 Fyrremejsen blev dog ikke vinget af, men gruppen fik motion, syngende Sortmejse, Sumpmejse og Korttået Træløber. Overflyvende Lille Korsnæb og lyden af kaldende Traner langt borte. En syngende Huldue, der dog tav, hver gang gruppen stoppede for at lytte efter den. Sluttelig fløj den væk.

Mellemflagsptte Graastenskovene Claus Dalskov 220123 2

Mellemflagspætte Gråsten 23.01.22 Foto: Claus Dalskov

Kruså Mølledam var næste mål. Her kunne vi måske krydse target-art nr. 3 Hvidøjet And? Men desværre var anden ikke hjemme, så vi nøjedes med bla. en del Små Skalleslugere, Troldænder, Taffelænder, Grågås + det løse. De fleste fik spist lidt frokost her ved udsigtsplatformen i sydsiden af søen.
Den Hvidøjede And pendler lidt mellem Kruså Mølledam og en mindre sø i Kiskelund Plantage, så vi prøvede at finde anden her. Første forsøg uden resultat. Vejen til søen var spærret med bom og adgang forbudt skilt, men heldigvis var der en noget oppløjet skovvej på sydsiden. Et stykke inde ad skovvejen kunne man få en nogenlunde udsigt over søen, dog med en masse foto-irriterende grene imellem. Turlederen fik hurtigt spottet den Hvidøjede, og så kunne vi krydse den af.

  Hvidoejet And Kiskelund Plantage Claus Dalskov 220123

 Hvidøjet And, Kiskelund Plantage 230122. Foto: Claus Dalskov

Ballum Sluse var næste stop, så der skulle lige køres en lille times tid. Storspover men ellers ingen fugle på vaden. Vi gik langs diget for at tjekke Bjerglærker og Snespurve, som jo normalt holder til her. De var der da også begge arter og tillidsfulde, så fotograferne kunne komme ret tæt på. Længere borte mod Rømødæmningen sad en AD Vandrefalk, og på tilbagevejen mod bilerne fik vi set Havørn, Fjeldvåge, Blå Kærhøge og en enkelt Misteldrossel.

De fleste sagde farvel her og satte kursen hjemad. En lille hård kerne med turlederen i spidsen ville dog godt lige tjekke evt. Pibesvaner på nogle marker tæt ved Toftlund. Ikke en dårlig idé. Ca 480 Pibesvaner er rigtig mange! Der var også Sangsvaner og Kortnæbbede Gæs i området. Så en fin afslutning på en god dag i det Sønderjyske med en liste på i alt 58 forskellige arter!

Så stor TAK til turleder Michael Mosebo for en dejlig og veltilrettelagt tur.