Lidt fra DOF-Fyn turen til Firtalsstrand den 27.2.2019

Lige som sommeren 2018 var usædvanlig varm og tør, har vinteren 2018-2019 også været speciel.

Der har ikke været særlig grund til at have vinterdæk på bilerne, kun sne i sparsomme mængder, ligesom frosten nærmest har holdt sig inden døre.

Pibeænder.

Foråret starter den 1.marts, men allerede her i slutningen af februar, har det været forårslunt og solen har skinnet i ret lange perioder. Tidvis har det været tåget især om morgenen, og det var med lidt bange anelser jeg vågnede kl. 6 den 27. februar. Dagen i forvejen bragte heldagståge til Fyn,men det var faktisk ret så klart, og det tegnede til en fin dag for fugleturen til Firtalsstrand og Ølundgård.

Blisgæs.

Da vi ankom til parkeringspladsen skinnede solen, der var ringe vind , og i alt 14 deltagere i turen begav sig til tårnet.

Allerede på turen dertil fik vi forsmag på det som blev en af de store oplevelser på turen. Mange flokke af bramgæs fløj henover os, anslået nok mere end 1000, måske 2000. Fra tårnet sås Grågæs, Gravænder Pibeænder og talrige Krikænder og Troldænder og Sangsvaner på markerne trompeterede lystigt. Mest opsigt gjorde 11 Blisgæs, 8 Lille Skallesluger og en Havørn som fløj over engene og ud over havet. Dertil var der fint jagende Blå Kærhøg.

Troldænder.

I alt var der efter mine optegnelser set 31 arter ved stranden og på mellemstykket.

Ved ankomsten til tårnet ved Ølund måtte faktisk bebrejde solskinnet noget, fordi det stort set var umuligt at se noget som helst med solen lige i teleskoperne og kikkerterne.

Turen sluttede kl. 12.15 hvor alle havde kigget sig mætte.

Havørn.

Tekst: Kell Grønborg. Foto: Søren Gjaldbæk.

##