Lokalt referat fra DOF Repræsentantskabsmøde November 2022

Af Niels Bomholt

Referat af DOFs repræsentantskabsmøde

På Dalum Landbrugsskole var 70 repræsentanter samlet til møde den 19. og 20. november.
Mødet holdes 2 gange årligt, og det er sådan, at mødet går på skift mellem de forskellige lokalafdelinger. Men da vi er så heldige, at vi bor lige midt i landet, får vi lov til at være værter hvert efterår. Og Dalum Landbrugsskole har de ideelle faciliteter.

Et af emnerne var en ny hjemmeside om Danmarks fugle. Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden. Det er et virkelig fint værk med alle de i Danmark almindeligt forekomne arter. Der er beskrivelser af hver art. Der er lydfiler. Fakta om størrelse, føde, æg og unger. Der er udbredelseskort. Bestandsudvikling. Estimeret antal ynglepar. Tal fra de årlige punkttællinger. Kort fra Atlasprojektet. Links til trækfugleatlas og til europæisk ynglefuglekort. Samt en masse fotos. Der er kort sagt alt hvad man behøver at vide.
Prøv det, den kan findes på: Danmarks Fugle (dofbasen.dk)

Ørneklubturene var også et emne. Det er for de alleryngste. Og den ansvarlige i DOF, Jacob Frederiksen fortalte, at man manglede frivillige voksne. Det var et meget friskt indslag og der blev vist en lille film med vores egen Michael Bjerregaard samt Mineke og Børge Rasmussen. Den kan ses på: https://fb.watch/i7vo0mZwdF/


På Fyn er der 38 medlemmer i Ørneklubben, og har man lyst til at deltage kan man skrive til: jbf@dof.dk

Af andre emner var der noget om Kongeørne og en del om DOFs regnskab og budget.

Og Hans Meltofte opfordrede os alle til at købe aflad for vores klimasynder. DOF har et meget fornuftigt projekt i Ecuador med opkøb af jord, som bliver udlagt til regnskov, og dermed optager en masse co2. se: Klima og biodiversitetsfond (dof.dk)

TarupDavinde 20221120 HenrikKalckar 1

Turdeltagere i Tarup Davinde Naturområde. Foto Henrik Kalckar

Ekskursion. Søndag formiddag er der tradition for en ekskursion, vi er jo fuglefolk. Denne gang gik den til naturområdet ved Tarup/Davinde, og vores formand Henrik Kalckar guidede os igennem det spændende og afvekslende område og til sidst op ad en stejl skrænt til et udsigtspunkt. Og han fortalte om platforme til de ynglende Fjordterner. På turen blev der bl.a. set Havørn, Rød Glente, Svaleklire og Lille Skallesluger. Så medlemmerne blev helt opløftet inden den sidste del af mødet.

170123flordsv

Fjordterne. Foto: Steen Vagner.