Mærkning af trækfugle i CES området, Svendborg, efteråret 2022

Af Peter Teglhøj,

Efter afsluttet CES sæson 2022 ved Svendborg, er CES sitets A-område blevet benyttet til ringmærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning til gymnasieelever og beboere i lokalområdet.

Efterarsfugle fra CES Sv

Efterårsfugle, Broget Fluesnapper, Jernspurv, Rødrygget Tornskade, fra CES-området, Svendborg. (Foto: Peter Teglhøj)

I perioden 24. august til 5. oktober 22 blev der i alt fanget 1463 fugle fordelt på 31 arter. 1413 fugle blev mærket og 50 aflæst (se nedenstående tabel).

3 af de aflæste fugle var fynske jernspurve ringmærket henholdsvis d. 19/9 2022 og 20/9 2022 i Sortemosen 9,8 km fra genfangststedet. Jernspurvene brugte i gennemsnit ca. 2,5 dage på at tilbagelægge strækningen, så de har ikke haft travlt.

De dominerende trækgæster har igen i år været jernspurv og munk. I alt blev der fanget 31 forskellige arter i efteråret 22 og ny art for området blev rødrygget tornskade. I de 4 efterårssæsoner (2019, 2020, 2021 og 2022) er der fanget knap 5700 fugle fordel på 41 arter og viser således en pæn trækaktivitet ned over det Sydfynske område.