Mange Spidsænder ved Agernæs Flak på Nordfyn

  • Det er nu de skal ses, så hold dig ikke tilbage!

Der er mange Spidsænder ved Agernæs Flak lige nu. Faktisk så mange, at der ikke ses flere Spidsænder andre steder på Fyn.

Jeg opdagede fuglene 24. marts, da jeg ville besøge flakket, fordi det var temmelig lavvandet. Lavvande er erfaringsmæssigt godt, hvis man vil se fouragerende Knortegæs, og det var Knortegæssene, der var mit primære ærinde.

Ved lavvande kan Knortegæssene nå vegetationen på bunden. Som forventet fandt jeg Knortegæssene, hele 242 dejlige fugle, vuggende på bølgerne.

Spidsanden er en almindelig gæst ved Agernæs Flak i træktiden. Foto: Kurt Due Johansen.

Hvad jeg så også fandt, var Spidsænderne, som lå langt ude blandt Knortegæsssene. Hele 268 fugle. Det er mange på denne tid af året, men ikke usædvanligt, se grafen nedenfor. Spidsænderne befinder sig herude, langt til havs, fordi de kan nå vegetationen, når det er lavvandet. Ved højvande kan de, lige som Knortegæssene, ikke nå ålegræsset.

Nedenfor ses en graf, der viser den maksimale forekomst af Spidsand ved Nærå Strand og Agernæs Flak i perioden 1974-2018. Den viser en stigende forekomst i området, med et foreløbigt maksimum i 2018 på godt 250 fugle. Derfor er de 268 spidsænder 24. marts ikke usædvanligt.

Jeg var på stedet i går, 31. marts 2020, fordi det igen var temmelig lavvandet. Denne gang var antallet af Spidsænder steget til 346 fugle!

Udviklingen i forekomst af Spidsand 1974-2018 i Nærå Strand og Agernæs Flak. Fra ”Nærå Strand og Agernæs Flak. En beskrivelse af fuglelivet 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973”.

Spidsand, den maksimale årsforekomst 2010-2018 ved Nærå Strand og Agernæs Flak. Fra ”Nærå Strand og Agernæs Flak. En beskrivelse af fuglelivet 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973”.

Udbredelsen af Spidsand ved Nærå Strand og Agernæs Flak. Fra ”Nærå Strand og Agernæs Flak. En beskrivelse af fuglelivet 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973”.

Hvad gør du, hvis du vil se Spidsænderne ?

Som nævnt i teksten, er Spidsænderne bedst at se, når det er lavvande. Det kan du forberede dig på hjemmefra, idet du på www.dmi.dk, kan gå ind på ”vandstand”, og her under ”Bogense” se, hvornår det er lavvandet.

Når du har fundet et godt lavvandet tidspunkt, er det bedste sted at se Spidsænderne fra, ved ”Halshuset”. Du kører fra Nørreby mod Nørreby Hals, hvor du vel ankommet til kysten kan se ud over Agernæs Flak.

Fuglene kan delvis også ses fra Nørreby Strand, som kan nås ad en asfaltvej, ca. 1 kilometer vest for ”Halshuset”.

Kurt Due Johansen