Mårhund

Vi har modtaget følgende fra Naturstyrelsen:

Kære alle

Som bekendt gøres der en indsats for at holde Fyn fri for mårhund. Der er indtil nu taget/skudt et par vilde mårhunde på Fyn og på Tåsinge – men endnu ikke på Langeland. Vore judasdyr (udsatte mårhunde med GPS, så man kan følge deres færden/red.) har tidligere bevæget sig til Langeland, så mårhunde kan fint komme til Langeland via Tåsinge. Der er pt. ingen judasdyr på Fyn og øer.

Der er til morgen d.d. (25. maj/red.) blevet observeret en mårhund ved Lindelse på Langeland. Observationen kan betragtes som sikker. Der er ikke tale om et judasdyr. Der må således konstateres forekomst af mindst én mårhund på Langeland. Det skulle nødig udvikle sig til etablering af en bestand. Det kan have lokale konsekvenser i forhold til blandet andet fuglelivet i vådområderne på Langeland.

Sådan ser banditten ud. Arkivfoto.

Der er også en aktuel observation af muligvis 2 mårhunde på Tåsinge (billede på vildtkamera).

I færdes i naturen – eller har på anden vis ansvar for forvaltning af natur og naturområder. I må meget gerne selv være opmærksomme på eventuelle observationer eller spor efter mårhund på Langeland/Tåsinge. I må meget gerne gøre Jeres respektive netværk opmærksomme på situation.

Vi er i starten af bukkejagten, hvorfor der er mange jægere ude i terrænet. For jægernes vedkommende må der i forbindelse med bukkejagten gerne være opmærksomhed på mårhund. Mårhund må uden tilladelse fra Naturstyrelsen reguleres året rundt og døgnet rundt. Men vær naturligvis sikker på artsbestemmelsen inden skudafgivelse.

Skulle der blive nedlagt mårhund på Langeland/Tåsinge – så vi vil meget gerne have besked – og have dyret overdraget til undersøgelse. Vi vil også gerne have besked om observationer af mårhund på Langeland/Tåsinge – herunder billeder fra vildtkameraer.

Læs om mårhund her.