Møde i DOF Fyns redaktionsgruppe

Lørdag den 9. marts mødtes DOF Fyns redaktionsgruppe i mødelokalet på Gyldensteen. Gruppen består nu ”kun” af Mogens Ribo Petersen, Per Rasmussen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk, i det Steen Lauritzen desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsen for DOF Fyn, og som en konsekvens heraf også fra redaktionsgruppen.

En hermelin tog imod Esben Eriksen* og undertegnede, da vi klokken halv ni kørte ind på dæmningen forbi engsøen, den satte sig i toppen af en lille stabel grene, hvor den kiggede på os - helt hvid med sort halespids. Desværre skulle vi bruge mere end femten sekunder, der jo nærmest er en evighed, på at få et kamera fumlet frem fra bilens bagsæde - vi blev kun i stand til at fotodokumentere, hvor den havde siddet.

Brainstorm - hvad skal vi dække. Foto: Erhardt Ecklon.

Vejret var med tolv sekundmeter fra nordvest og slagregn ganske velegnet til at holde møde. Jens Bækkelund viste os til rette i lokalet og efter en kort inhalering af kaffe og rundstykker gik vi i gang under Esbens myndige ledelse.

Hovedtemaerne for mødet var evaluering af siden fra starten medio september og frem til nu, samt hvordan den skal køre fremover, herunder en form for årsplan, så vi har overblik over hvilke emner, der dukker op.

Der var ikke meget at kigge på i engsøen den dag. Foto: Erhardt Ecklon.

Hvad angår evaluering af siden indtil nu, har vi modtaget mange positive tilkendegivelser - både privat og på DOF Fyns facebook-side - og det er vi rigtig glade for. Der er også mange stofområder, som det efter vores mening går rigtig godt med at få dækket, men en optælling af, hvilke typer indslag, som vi bringer, afslører ret tydeligt, at det kniber meget med at få det natur- og miljøpolitiske arbejde dækket. Det er en skam, for det giver siden en slagside i forhold til formålserklæringerne for DOF’s - og dermed også DOF Fyns - virke. På dette punkt savner vi hjælp fra andre.

Lille Skallesluger. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved tolvtiden gav en kort periode med tørvejr anledning til at tage et kik ud over Engsøen - lidt Ske- og Spidsænder og fjorten Lille Skallesluger var highlights. Regn sendte os hurtigt tilbage til mødelokalet, og efter en kort frokost brugte vi en del tid på at få lavet et ”årshjul” - hvad skal der på af faste punkter i løbet af et år, og hvem kan skrive om det.

Vi prøver at få overblik! Foto: Mogens Ribo Petersen.

Under mødet sendte Niels Bomholt os et indslag om en Spætmejse, stor tak for det. I den forbindelse - og også flere andre gange i dagens løb - diskuterede vi, hvordan vi kan få flere folk til at levere indslag til siden. Når man spørger folk direkte, er de altid meget velvillige - det er vi meget glade for. Vi har også brug for fotos - gerne aktuelle til f.eks. tirsdagsanalysen - billeder er en vigtig del af en webside. Vi vil gerne opfordre alle til at sende os såvel fotos som indslag, det vil i den grad medvirke til at gøre siden levende og alsidig.

Mødet sluttede klokken fire, det gav Hans og Erhardt mulighed for at tilslutte sig fødselsdag hos børnebørn, som de havde ”pjækket fra” for at deltage i dette selskab, hvor folk på halvtreds ville trække gennemsnitsalderen ned!

Tekst: Søren Gjaldbæk.