Møde i Naturpolitisk Udvalg august 2020

Den 3. august var der møde i DOF Fyns Naturpolitisk udvalg, som arbejder med alle naturpolitiske spørgsmål og emner med ornitologisk relevans i lokalafdelingens område.

Viber over Tryggelev Nor. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der var meget på programmet, f.eks.

  • Opdatering på fynske naturprojekter
  • Ø-undersøgelse fra 2021
  • Hvordan undgår man ”ulykkerne” i de menneskekontrollerede naturområder med pumper og stemmeværker?
  • Medlemshenvendelse om mountainbikekørsel på Sydlangeland
  • Kitesurfing ved Storeholm

Man kan læse hele referatet her.

Man er siden mødet nået længere med Ø-undersøgelsen, det kan man læse om her.

Søren Gjaldbæk.