Møde i Naturpolitisk Udvalg den 10. oktober 2023

DOF Fyns Naturpolitisk Udvalg holdt møde den 10. oktober i Korshavn på Hindsholm. Som sædvanligt var der en lille udflugt på programmet, denne gang til Mejlø, og mange vigtige punkter. Man diskuterede blandt andet

  • Siø - etablering af området syd for rute 9 som fugleareal
  • Søen ved Valdemar Slot - udsætning af Gråænder
  • Opfølgning på Ø-undersøgelsen 2022-2022
  • Udvidelse af Lindøterminalen og skadevirkninger på Odense Fjord
  • Sybergland - udvidelse af perioden med vand på Tårup Enge

Man kan læse referat fra mødet her.

251023vibepvr

Vibe. Foto: Poul V. Rasmussen.