Møde i Naturpolitisk udvalg den 13. oktober

Som antydet i overskriften holdt DOF Fyns Naturpolitisk Udvalg møde den 13. oktober 2021 i Bøjden. Man diskuterede blandt andet

  • Ø-undersøgelsen 2021-22
  • Problemer med Ræv på Avernakø
  • Problemerne omkring afvandingen af Bjørnemosen
  • Eventuel oprydning af Lille Rallen ved Tåsinge
  • Orientering om Odense Fjord

Undervejs var der også tid til en lille tur til Bøjden Nor, hvor man ud over at nyde fuglene også diskuterede muligheden for et bedre af/udløb fra noret. Man kan læse hele referatet her.

110621vibesg

Viber over Engsøen, Gyldensteen. Foto: Søren Gjaldbæk.