Møde i Naturpolitisk Udvalg, den 28. februar 2022

Som overskriften måske kunne antyde var der møde i DOF Fyns Naturpolitiske udvalg hos Kurt Due Johansen. Man diskuterede blandt andet

  • Opfølgning fra sidste møde, blandt andet urørt skov på Langeland, oprensning af kanaler på Monnet, Bjørnemosen, naturgenopretning på Lumby Strand og stemmeværk på Helnæs Made.
    Engene ved Neverkær.
    Sejlrende i Odense Fjord og nye industriarealer ved Dræby Fed.
    Kommunerepræsentanter.

Ifølge referenten sluttede mødet med et lukullisk måltid. Man kan læse referatet fra mødet her.

032122vibeflj

Vibe. Foto: Flemming Johansen.