Møde i Naturpolitisk Udvalg den 8. juni 2022

Som overskriften måske antyder, var der møde i DOF Fyns naturpolitiske udvalg - det foregik i Gudbjerg, hvor et af udvalgets medlemmer, Leif Bisschop-Larsen, bor.

080822vibebsn

Vibe: Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Der var som sædvanligt meget på programmet, man diskuterede blandt andet

  • Ø-undersøgelsen 2021-22 og afslutningen på dette
  • Genopretningsprojektet på Dræby Fed
  • Eventuel udstykning af sommerhusgrunde ved Piledybet
  • Natura 2000-planer

Man kan læse referat fra mødet her.