Møde i Naturpolitisk Udvalg den 9. maj 2023, referat

Den 9. maj var der møde i Naturpolitisk Udvalg, som blev afholdt Sønderhjørnevej 2 i Bøjden. Det gav mulighed for også at aflægge Klydeskjulet ved Bøjden Nor, hvor der blandt andet blev set Klyde, Hav- og Dværgterne.

Der var vanen tro meget på dagsordenen, man diskuterede blandt andet

  • Broløkkegård
  • Fredningsforslag Vejstrup Ådal
  • DOF Fyns Ø-undersøgelse 2022-23
  • Odense Havns planer om udvidelse ud i Odense Fjord
  • Siø
  • Kitesurfing Knold Nor
  • Engfugle ved Sallinge Å
  • Nyt plangrundlag for Odense FjordAktivitetscenter / Søsport ved Klintebjerg
  • Det nyligt afholdte dialogmøde med Naturstyrelsen

Man kan læse referat fra mødet her.

130523vibesg

Vibe. Foto: Søren Gjaldbæk.