Møde om Bhutan

Torsdag den 22. oktober var der en mødeaften om Bhutan. Fire fynboer havde været i landet. Det var Erik Danielsen, Jørgen Jensen og Lilly Sørensen, der havde taget nogle fotos som Niels Bomholt viste og fortalte ud fra.

Klar til at Niels fortæller om Bhutan. Foto: Niels Bomholt.

13 var mødt op i DOF-Fyns lokaler ved Rasmus Rask-skolen i Bellinge, forsamlingsforbudet på højest 10 personer var endnu ikke annonceret. Som tiden kræver det, startede vi med en grundig afspritning, inden de fremmødte blev placeret så spredt som muligt i lokalet.

Dzong - Bhutan. Foto: Lilly Sørensen.

Det forunderlige land, Bhutan, er et kongedømme, som ligger midt i Himalaya, klemt inde mellem Indien og Kina. Det er lidt mindre end Danmark og har godt trekvart million indbyggere. Efter at havde set en hel del fotos af fugle, landskaber og lidt kultur fra landet, var der stadig tid tilbage. Så efter en kort pause fortsatte vi med fotos fra en tur med samme besætning til Brasilien.

Her så vi blandt andet Jaguar i parring og naturligvis papegøjer! Mødet sluttede lidt over halv ti.

Ibisnæb. Foto: Lilly Sørensen.