Munk ringmærket på Sydfyn - aflæst i Gibraltar

En Munk, han, ringmærket ved Svendborg, brugte 48 dage på at flyve til Gibraltar. En distance på 2.429 km - i fugleflugtslinie!

Munk DKC CX67204 genf

Munk har et lidt kompliceret trækmønster, men i og med der er ringmærket - og aflæst - et pænt antal fugle, kan der udarbejdes ret holdbare mønstre for artens trækbevægelser. Det generelle mønster fortæller, at vestdanske munke trækker mod sydvest, medens østdanske munke trækker mod sydøst! Læs meget mere på Dansk Trækfugleatlas - og den uddybende analyse på en pdf-fil...

Blandt andet klimaforandringer menes at medvirke til munkenes trækmønstre ændrer sig over tid. Det er velkendt, at der for eksempel findes flere og flere overvintrene munke i Danmark.

Ringmærkning et meget vigtigt værktøj til afdækning af ændringer i fuglenes trækmønstre.

Tekst og foto: Hans Rytter