Mursejlerne i Nyborg

 
Af Peter Teglhøj og Hans Rytter
 
Gennem mange år er en del af byens mursejlere blevet ringmærket. Først var det Lars Hansen, nu senere medlemmer af Fyns Ringmærkergruppe, der står for mærkningen.
 
Før restaureringen af Nyborg Slot var der en stor ynglekoloni mursejlere under taget på Krudttårnet. Efter der kom nyt tag på tårnet, er det forsøgt at lokke mursejlerne over på den gamle politistation ved hjælp af fine nye redekasser. Mursejlerne virker dog ret ligeglade med redekasserne og finder andre redesteder under byens tage.
 
Den 12/7 var forfatterne ude på to adresser i Kronprinsessegade og Skræddergyden og ringmærke redeunger og gamle fugle.
 
I Kronprinsessegade fangede og aflæste vi en gammel fugl, ringmærket på adressen den 14/7-2019. Den var altså vendt tilbage i sin gamle redekasse efter 3 gange vintertræk til Central- og Østafrika. Dertil blev ringmærket 4 unger på lokaliteten, fordelt på 2 kuld.
 
I Skræddergyden fangede og aflæste vi de to gamle fugle. De var begge ringmærket den 14/7-2021 på samme lokalitet, hvor de også dannede par og fik unger. Her i 2022 danner de fortsat par, og fik ringmærket deres to unger.
 
Mursejlerne er altså meget trofaste i forhold til deres redesteder og måske også til deres mage?
 
Læs mere om mursejlernes forunderlige liv på: