Nærå Strand og Agernæs Flak

Som lovet sidste uge bringer vi her Kurt Due Johansens meget fine og særdeles grundige rapport om Nærå Strand og Agernæs Flak - den er på intet mindre end 252 sider. Som mn kan se i indholdsfortegnelsen til højre starter Kurt med en beskrivelse af området med henblik på historie, udvikling, fauna, inddæmninger, naturpleje, naturbeskyttelse, friluftsliv, forslag til naturforbedringer og en beskrivelse af fuglelivet generelt. Læs selv den samlede rapport.

Næste uge bringer vi endnu en rapport fra Kurt Due Johansnens hånd om Det Nordfynske Øhav.

Storspoven er i dag en meget almindelig gæst i området og området er i dag Fyns vigtigste rasteplads. Foto: Keld Skytte Petersen.

Resten af rapporten er helliget en gennemgang af enkelte arter - det drejer sig dels om ynglefugle og dels om rastende fugle: Lappedykkere, ænder, gæs, svaner, skalleslugere, rovfugle, vadefugle, måger, terner og udvalgte småfugle. Det drejer sig om i alt 114 arter - til højre kan man se et udsnit af gennemgangen af Sangsvane. Hertil en liste om arter, der yngler i området eller ses rastende eller på træk. Det drejer sig om duer, drosler og en række andre småfugle - i alt 46 arter.

Nærå Strand og Agernæs Flak er et af de bedste steder at iagttage havørn på Fyn. Foto: Keld Skytte Petersen.

Stor tak til Kurt for den flotte rapport og for det store arbejde.

##