Nakkebølle Inddæmning

Tur til Nakkebølle Inddæmning. Mødetid: Søndag den 8. december kl. 9.00. Mødested: Ulbølle Brugs.

Havørn, som leger ”hvem blinker først” med Knopsvane, Nakkebølle Inddæmning. Foto: Søren Gjaldbæk. 

Vi kører samlet til Nakkebølle, og går en tur ad Øhavsstien. Der skal vi se på de forskellige ænder og andre vandfugle, bl.a. Lille Skallesluger. Der er også gode chancer for Isfugl, Sølvhejre og Havørn. Når vi har fået styr på de forskellige ænder og gæs, går vi en tur gennem skoven og lytter og ser efter skovens småfugle.

Turens forventes afsluttes ved middagstid.

Toppet Lappedykker omgivet af Trold- og Taffelænder, Nakkebølle Inddæmning. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi ses - Niels Bomholt og Lilly Sørensen.

Om Nakkebølle Inddæmning

Nakkebølle Inddæmning var oprindelig en lavvandet fjord. Men i 1870 blev fjorden inddiget og forsøgt afvandet. Det gik dog ikke helt som forventet, og i 1920erne var det et sumpet engområde, men også et fremragende fugleområde, og velbeskrevet af O Helms, der var overlæge på Nakkebølle Sanatorium. Hedeselskabet fik dog effektivt afvandet området i 1936, men også disse diger forfaldt og i 1954 fik man med stort tilskud fra staten igen renoveret digerne og pumpen.

Sølvhejre, Nakkebølle Inddæmning. Foto: Søren Gjaldbæk.

Allerede igen 1 1990erne var jordene ved at synke sammen, og et nyt afvandingsprojekt var nødvendigt. Men i stedet valgt man så at sætte hele inddæmningen under vand i håb om at kunne mindske kvælstof tilledningen til det Sydfynske Øhav.

Så siden år 2003 har Nakkebølle Inddæmning været en sø. Man forsømte desværre at opbygge et par fugle øer derude, men det har naturen selv klaret. Under en efterårsstorm rev en større klynge birketræer sig løs fra bredden og af sig selv sejlede ud midt i søen, hvor de gik på grund og nu danner en ø.

Kilde og foto: Kjeld Hansen: Folk og Fortællinger og O. Helms: Fuglene ved Nakkebøllefjord (1919).