Natpunkttælling

Af Jens Peter Bech

Imens der er fuld gang i punkttællingerne for de sene ynglefugle, er det samtidig tid til en punkttællingsform mere. I perioden 20. maj til 10. juni er det nemlig tid til Natpunkttælling. Natpunkttællingen har til formål at optælle de nataktive fugle, og tællingen skal derfor foregå fra tidligst en time efter solnedgang til senest en time før solopgang. Natpunkttællingen skal bestå af en rute på minimum 5 punkter med mindst 1 km imellem hvert punkt. Man bestemmer selv hvilket transportmiddel man vil benytte til ruten, og hvordan ruten skal planlægges. Alle biotoper er brugbare, man skal dog være opmærksom på at der ikke er adgang i private skove fra solnedgang til kl. 6 om morgenen uden at der er givet tilladelse til dette. 

Man kan læse mere om det praktiske omkring natpunkttællingen her 

 14052 Plettet rrvagtel

Plettet rørvagtel er en af de fugle man, med en smule held, kan høre under natpunkttælling. Foto Jens Peter Bech

Natpunkttællingerne blev introduceret i 2021 og er derfor stadig relativt nyt. Det ses også tydeligt i antallet af tilmeldinger i de foregående år, hvor der både i 2021 og 2022 kun har været en enkelt rute på Fyn, som gør Fyn til den dårligst repræsenterede natpunkttællings region. Det skal der forhåbentligt gøres noget ved.

 140523 Krsanger

 Kærsangeren høres også aktivt om natten. Foto Jens Peter Bech

Nogle af de oplagte fugle at lytte efter er selvfølgelig ugler, hvor Natugle og Skovhornugle er de mest almindelige på Fyn. I det åbne land vil der kunne høres Vagtel, Agerhøns og Engsnarre som synger om natten. Fra sumpområder vil det være muligt at høre Vandrikse eller hvis man er heldig en af de sjældne sumphøns som Plettet Rørvagtel, Lille Rørvagtel eller Dværgrørvagtel. Der er også en række småfugle der synger om natten som f.eks. Nattergal, Kærsanger, Blåhals, Flodsanger, Græshoppesanger og Savisanger. Natravn og Skovsneppe er også gode bud på fugle der vil kunne høres i løbet af en nattælling.

Man kan derfor allerede nu gå i gang med at øve fuglestemmer her, så man er klar til natpunkttællingen. 

 

Hvis man har flere spørgsmål eller gerne vil tilmelde sig natpunkttællingen, kan man kontakte den lokale punkttællings koordinator:

Henrik Kingo Andersen
E-mail: kingoand@webspeed.dk 

Eller den overordnede koordinator for punkttællingerne:

Kontakt DOF v/Thomas Vikstrøm
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
telefon: 33 28 38 22,
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V