Naturgenoprettede områder på Fyn

Fra bogen Fyn blev finere ...men ikke fin nok (se hele bogen HER) præsenteres her beskrivelsen af Helnæs Made i Assens Kommune.

Foto fra bogen: Helnæs Made. Foto: Mads Syndergaard.

Beskrivelsen er udarbejdet af Mads Syndergaard, som er DOF Fyns kommunerepræsentant i Assens Kommunes Grønne Råd. Indledningen lyder således:

 ”Made er et fynsk ord, der stammer fra olddansk. Det er beslægtet med det engelske meadow og det tyske Matte, og bruges om et græsbevokset, ofte fugtigt område. På Fyn udtales ordet ofte ”Ma’e”; her betegner det især et strandengsareal.

På Helnæs ligger Assens Kommunes fineste ”Ma’e”. Den del, der ejes af Naturstyrelsen, er på 280 ha, og den har været drevet med naturen som omdrejningspunkt siden 2012.”

Herefter beskrives området, genopretningen og naturen.

Beskrivelsen afsluttes med en omtale af Mosehornuglen, som er en art, der har nydt godt af naturgenopretningen på lokaliteten. Blandt andet skrives: ”Mosehornuglen er måske den enkeltart der tiltrækker flest fuglekiggere til Helnæs Made, i hvert fald i vinterhalvåret. De senere år har der hvert år været kortere eller længere perioder, hvor indtil flere individer har holdt til i de nordlige og vestlige dele af Maden, og selvom det hvert år har været muligt at tilbringe mange timer derude uden at møde uglerne, har mange alligevel fået uforglemmelige oplevelser med dem.”

God læselyst og en opfordring til at besøge området.

/Steen Lauritsen