Naturpleje med overraskelser

Et par af kommunens folk, Rune og Micheili, var sammen med mig ude for at naturpleje på Mågeø i Arreskov Sø. Naturplejen går ud på at slå brændenælder, så Hættemåger og terner vil komme tilbage og yngle til næste år.

111020plejeehm

Rune og Micheili i gang med at rydde Mågeø, så der er klar til næste sæson. Foto: Erik Ehmsen.

Som man kan se, står nælderne over mandshøjde over hele øen. De geder, vi har sat ud på øen for at nedgnave buske og træer, kan ikke klare brændenælderne.

Som regel er der meget lidt liv på øen på dette tidspunkt, der blev dog fundet reder af Dværgmus, (hvor så end de kommer fra) og store tuer af Mosegrise, 6 Bogfinker og en vingeskudt Gråand hun, (som kommer i gryden en af dagene).

111020andegehm

18 af 289 uklækkede andeæg. Foto: Erik Ehmsen.

Jeg havde forventet at finde en del mågeæg, der ikke var klækket og lidt andeæg. Det blev til 5 Hættemågeæg og 289! andeæg. Hvoraf jeg vurderer at langt hovedparten var Troldandeæg. Mink, Mårhund og Sølvmåge var i tankerne, men kun ganske få af æggene var præderet. Da vi satte gederne ud på øen, var der mindst 20 Troldeandehunner, der forlod øen. Men jeg har ikke registreret en eneste Troldeandeunge i søen i år.

Andre år, hvor vi har haft geder på øen, er der klækket Troldeandeunger.

Hvorfor har så mange Troldænder opgivet ynglen???

Erik Ehmsen.