Naturpleje på Fiskeholm ved Gl. Avernæs

For få år siden husede øen Fiskeholm i Helnæs Bugt mellem Gl. Avernæs og Brunshuse fine kolonier af ynglende Hættemåger og Splitterner. Den sjældne Sorthovedede Måge ynglede der også. Arter, der er afhængige af et uforstyrret område uden høje vækster, for at ville slå sig ned og yngle.

 

Fiskholm ved Gl. Avernæs. Foto: Peter Pelle.

Siden da er øen vokset til i småtræer, buske og i mindre grad rynket rose. Bevoksningen bevirker også, at øen blev helt overtaget af Sølvmåger, og i 2014 toppede bestanden af Sølvmåger med 280 par på øen. Sølvmåger præderer på de mindre kystfugles æg/unger og hindrer også genindvandring.

112520fiskholmskiltpp

Skiltet skulle gerne blive aktuelt igen. Foto: Peter Pelle.

I 2014 startede et projekt med regulering af Sølvmåger på øen, og bestanden er i 2020 reduceret med 85%. Det betyder at de mindre kystfugle igen viser interesse for Fiskeholm.

For at komme i mål med beskyttelsen af de mindre kystfugle er det nødvendigt at bevoksningen på Fiskeholm fjernes. 

Derfor foreslås følgende:

  1. Personale fra Gl. Avernæs fælder bevoksningen på Fiskeholm og lægger det afskårne materiale i en bunke ved betonsætningen på Fiskeholms nordside.
  2. Naturkonsulent.dk foretager kontrolleret afbrænding af det afskårne materiale, samt bevoksningen på resten af øen, eventuelt i samarbejde med brandmyndigheder.
  3. I foråret opsættes Splitterne-attrapper på Fiskeholm, få at få gang i kolonidannelsen.

Peter Pelle, Naturkonsulent.dk