Naturrådet for Gyldensteen Strand diskuterer græsning på Æbelø

Af Henrik Kalckar DOF Fyn

Aage V. Jensens Naturfond er jo én af de vigtigste aktører, når det handler om at bevare og forbedre den danske natur og biodiversitet. Naturfonden ejer og driver i vores fynske lokalafdeling fantastiske områder som Gyldensteen Strand, Æbelø, Ølundgård-området, Sundbakkerne, Snarup Mose og Vitsø Nor på Ærø.
Så det er meget glædeligt at Fonden inviterer DOF Fyn med omkring bordet, som sparringspartner til beslutninger om naturforvaltningen i de nævnte områder.
Dette forum kalder vi Naturrådet for Gyldensteen Strand, og her sidder udover jeg selv som DOF Fyns repræsentant også repræsentanter fra DN og Friluftsrådet samt naturligvis Naturfondens biolog og driftslederen for områderne. Vi mødes én eller to gange om året, og hvert andet år mødes alle Naturrådene til et fælles møde.

030324kysthka

Eroderet kyst på Æbelø. Foto: Henrik Kalckar.

På sidste møde i Naturrådet for Gyldenssteen Strand diskuterede vi forbedringer af biodiversiteten på Æbelø.
Naturen på øen er stærkt præget af en lang periode med kraftig græsning af Dådyr. Dyrene kommer fra ”fastlandet”, så selvom man regulerer på bestanden på Æbelø, så kommer der bare flere dyr over.
Dådyr-græsningen har den langsigtede konsekvens, at de tager alt den nye vedopvækst, som skulle forynge skoven og give en aldersspredning i træerne. Men desværre har det også den effekt, at de bredbladede blomstrende urter forsvinder. Dem er Dådyr nemlig særligt glade for at spise. Derfor har vi ret monotone græsarealer, og ikke blomster- og insektrige strandenge, som kunne give ynglefugle som fluesnappere, Rødrygget Tornskade og Bynkefugl.
For at kvalificere diskussionen havde Naturfonden i forvejen fået lavet en rapport om græsningen på Æbelø af Louise Imer Nabe-Nielsen og Jacob Heilmann-Clausen.
I rapporten peges der blandt andet på at hestegræsning kunne være gavnligt for biodiversiteten. Heste er citat fra rapporten: "monogastriske planteædere med bagtarmsfermentering tilpasset til at fordøje kost med lavt stivelsesindhold og har brug for høj foderoptagelse samt store mængder kostfibre”. Sagt med andre ord så er heste gode til at spise store mængder af sejt græs, og det er der meget af på Æbelø!
Udfordringen kan blive at indføre heste på øen, når man samtidig har en stor mængde Dådyr. Men vi arbejder videre på sagen…