Naturstyrelsens skovningsplan.

Vi har samarbejde med Naturstyrelsen på en lang række områder, og vi holder også jævnligt møder med styrelsen, ligesom vi bliver orienteret omkring sager som påvirker fuglelivet. Skovningsplanen for dette forår er groft listet op herunder. Vi har klart påpeget overfor styrelsen, at DOF Fyn er modstandere af forårsskovning, som helt sikkert er meget negativt for mange skovynglende fuglearter. Men vi vil naturligvis gerne orienteres, så vi måske med vores viden om f.eks. særligt sårbare område, ynglende rovfugle, spætter eller ugler kan afværge de værste katastrofer.

Stenløseskoven, kommunal skov i Odense. Foto: Henrik Kalckar.

Listen, som ses til højre, med tilhørende detailkort er sendt ud til alle vores kommunekontaktpersoner i de grønne råd, naturpolitisk udvalg og bestyrelsen. Kortene er ikke bragt her i denne sammenhæng, men tilsendes gerne!

Hvis der er eksakte skovstykker, som springer i øjnene i planen, eller I har viden om redetræer, så sig endelig til!

Mvh. Henrik Kalckar, formand DOF Fyn