Nøddekrige(r) på Vesteregn

Af Søren Gjaldbæk

I den forgangne uge holdt en Tyndnæbbet Nøddekrige til på Vesteregn lidt syd for Tryggelev Nor. Der er tale om en ret tillidsfuld fugl, hvilket er normalt for racen Tyndnæbbet Nøddekrige - den kommer fra Sibirien, og i år med dårlig frøsætning af Cembrafyr drager flokke af denne race mod Europa.

201023nodde8sep2016obo

Nøddekrige, Gulstav Vesterskov, den 8. september 2016. Foto: Ole Bo Olsen.

I 1968 var der en kæmpeinvasion, hvor der var flere tusinde fugle i Danmark. I firserne var der nogle mindre invasioner af Tyknæbbet Nøddekrige, der er mere sky end den tyndnæbbede. I den forbindelse blev nogle af fuglene hængende - for eksempel ynglede der mindst 4 par på Fyn i 1966 og et enkelt par på Romsø i 1989.

På Fyn er Nøddekrigen en ret sjælden gæst, som det ses af skemaet nedenfor, der viser forekomsten af Nøddekrige i dette årtusinde frem til 2022.

201023naeddetabel

De ”blå årstal” er en enkelt observation af én fugl en enkelt dag - typisk en forbitrækkende fugle, som ikke blev set igen. Den ene fugfl fra 2016 holdt til i Gulstav fra den 8. til den 10. september. I 2003 og 2008 var der mindre invasioner og fuglene blev set over længere perioder. Typisk kunne man området omkring Gulstav, der her er regnet som én lokalitet, se fugle i længere perioder. Den ene af de tre fugle fra 2009 drejer sig om en enkelt fugl fra 2008, der blev set on and off et halvt års tid i Gulstavområdet. De to andre blev set en enkelt dag ved Tranekær.

201023noddels

Nøddekrige, Vesteregn, den 23. oktober 2023. Foto: Leif Sørensen.

I år blev en Nøddekrige set på trækforsøg på Dovns Klint den 18. oktober. I dagene efter blev der set Nøddekrige et par steder på Sydlangeland, fra Humble og sydpå - muligvis samme fugl, inden en fugl slog sig ned på Vesteregn til stor glæde for blandt andet fotografer.  Den lader sig ikke distrahere af deres aktiviteter. Mandag den 23. oktober var der faktisk to fugle sidst på dagen, som man kan se på denne video taget af Bente Holmgaard Larsen.

201023nodflj

Nøddekrige, Vesteregn, den 23. oktober 2023. Foto: Flemming Johansen.

Mon ikke fuglen kan ses på stedet så længe der er mad nok - i dag den 26. oktober var den stadig på plads! Ellers kan den nok hurtigt finde sig et andet spisekammer - de steder, hvor jeg færdes er der mængder af agern og hasselnødder.

Vi får se, om der er tale om en ”enlig svale” (undskyld!) eller om der kommer et mindre influks af arten. Kig efter Nøddekrige, især på træksteder, Knudshoved kunne være et godt sted, men den kan dumpe ned mange andre steder.