Norsk Grågås på besøg ved Gyldensteen

Af Søren Gjaldbæk

Alle, der kommer ved Engsøen, Gyldensteen, vil vide, at det er et hotspot for Grågæs. Den kan ses i mindre og navnlig større antal det meste af året. Den 24. februar 2024 var jeg et smut rundt på Nordfyn og havnede i den forbindelse i Vester Egense-tårnet, der står i engsøens østende. Her traf jeg Ella Mikkelsen, der var i gang med at tælle antal af udvalgte arter.

260224gra1sg

Hvis man kigger godt efter, kan man se, at den Grågås på øen, der står og drikker, har halsring. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der var mange fugle - for eksempel var der 9 Havørne i luften på et tidspunkt, nævnes skal også Lille Skallesluger 31, Spidsand, Pibeand 400, Krikand 240 og sølvhejre skal nævnes, inden vi når til gæssene, der var den dominerende gruppe i søen. 5000 Bramgæs fyldte godt, desuden 130 Blisgæs og 201 Grågæs. Nr. 201 havde en blå halsring med hvid skrift. Den gik/svømmede til at begynde med på bagsiden af øen ud for fugletårnet, og vi havde en del besvær med at få ringen aflæst. Dels på grund af afstanden, og dels fordi gåsens hoved en stor del af tiden var skjult bag andre gæs eller ikke kunne ses, når det var skjult af øens bred. Den bevægede sig heldigvis om på fortiden af øen, så gik det lettere, og efter et kvarters tid fik vi bestemt teksten: S og E3, som stod på tværs af ringens længderetning.

260224bramsg

Bramgås var den dominerende art - måske de mange Havørne drev dem rundt - de kom fra reservatet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fuglering.dk var næsten lige så hurtig til at sende rapport om gåsen, som vi havde været om at aflæse den. Der er tale om en fugl, der blev ringmærket den 28. juni 2023 i Kårstø, Tysvær, Rogaland, Norge lidt nord for Stavanger knap 500 km fra engsøen. Den var på det tidspunkt i sit mindst 3. kalenderår og nu i mindst 4. kalenderår. Der er således med meget stor sandsynlighed tale om en norsk ynglefugl. Står man på den fynske nordkyst, kan man se, at Grågæssene så småt er begyndt på returtrækket, så mon ikke S E3 snart følger efter.

260224gra4

Grågåsen S E3 bag lidt rør. Foto: Søren Gjaldbæk.