Novanatælling i uge 11

Af Esben Eriksen

Uge 11 er forlængst i gang, men her lidt på bagkant skal vi opfordre til at indtaste nedenstående arter, hvis man ser dem i denne uge. 

89691736 10218601671365975 535106788542906368 n

Pibesvaner er en af de arter der skal tælles i denne uge - de ses mest på forårstrækstederne, men kan som her gå ned til rast. Pibesvaner i Neverkær Mose den 13. marts 2020. Foto: Esben Eriksen

Preben Clausen, National koordinator for International Waterbird Census NOVANA teamet ved DCE/Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet sender således denne opfordring:

"I perioden fra 12. til 20. marts gennemføres i NOVANA programmet en national landsdækkende optælling af pibesvane, kortnæbbet gås, blisgås, bramgås og spidsand. I Danmark optælles en lang række fuglebeskyttelsesområder og andre områder af staten og et netværk af frivillige tællere, som årligt bidrager til NOVANA programmets optælling af en lang række faste lokaliteter.

Da mange af svanerne og gæssene befinder sig uden for de faste optællingsområder opfordres alle DOFs tællere til at bidrage ved at indtaste detaljerede informationer om arterne i DOFbasen." 

Måske har du allerede indtastet for de første dage eller har observationer i notesbogen, der mangler at blive tastet ind? Eller måske planlægger du en tur i felten i weekenden husk da at tælle bemeldte arter og indtast dem i DOFBasen. Det bidrager til overvågning af vandfugle i Danmark.