Ny Rågekoloni

Råge - den holder øje med reden.

Som bekendt yngler Rågen i kolonier, gerne i høje træer, og når man kommer i nærheden af en koloni, hører man fuglenes skrålende kald, der af nogle opfattes som ret irriterende, mens andre har et mere afslappet forhold til lyden. En sangfugl er det i hvert fald ikke.

Rågereder, Hjallesevej - Niels Bohrs Alle.

I Odense er der mange kolonier, f.eks. en ret stor af slagsen i skoven ved Holluf Pile. Her er der over hundrede reder. Skoven er også overnatningsplads for Råger og Alliker om vinteren, hvor man morgen og aften kan se i tusindvis af fugle flyve fra og til deres fælles ”sovekammer”.

Råger, som passer på en rugende fugl.

Dette forår har de etableret en lille koloni på et ret trafikeret og, må man sige, bynært område, nemlig i krydset, hvor Niels Bohrs Alle støder ind i Hjallesevej. Den 13. marts var der sytten reder, den 20. var yderligere to kommet til, og nogle af de spinkle reder bygget mere solide. 21. marts var der gang i rede nummer tyve, den var næsten færdig næste dag.

Råge.

Ti af dem ligger direkte ved parkeringspladsen til Brugsen, de træer er ikke ret høje - 6 til 7 meter, vil jeg tro, og seks på den modsatte side af Niels Bohrs Alle tæt på cykelstien. Tre af rederne er i træerne ved Hjallesevej og den sidste på plænen ved børnehaven.

Lige nu flyver mange fugle til og fra med redemateriale, mens andre ligger i rederne.

På vej med redemateriale.

Jeg ved meget lidt om rågekolonier, men jeg synes, at det er lidt usædvanligt, at Rågerne benytter så små træer. Rågerne i denne koloni er begribeligvis ikke særligt sarte med hensyn til menneskers færden, der parkeres for eksempel under nogle af rederne.

Når Råger anlægger kolonier i byer, sker det af og til, at mennesket - homo sapiens - føler generet af fuglene, de larmer for meget er en hyppigt fremført klage. Denne koloni bliver anlagt på et sted, hvor folk i hvert fald er vant til trafikstøj, den får fuglene svært ved at overgå!

Det er med at holde balancen.

Som det vil være nogle bekendt, har Niels Andersen fulgt Rågerne i Svendborg gennem en årrække og holdt øje med alle byens kolonier, men kan læse mere om dette kæmpearbejde her. Et lignende projekt i Odense, vil nok kræve mere end én ildsjæl.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.